Asiakastarinat

We help you and your company grow

LeasePlan

LeasePlanilla oli tarve. Yritys halusi panostaa HR-toimintojen kehittämiseen tavoitteenaan saada HR tukemaan aidosti yrityksen strategiaa. Operatiivinen ja hallinnollinen taso oli kunnossa, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen muutos modernimpaan ja liiketoimintalähtöisempään HR:ään oli edessä. Tässä tilanteessa LeasePlanille oli oleellista löytää kumppani, joka auttaisi heitä kyseissä tilanteessa, mutta myös uutta – ei vielä palkattua – HR-johtajaa viemään henkilöstöstrategia uudelle tasolle.

Ratkaisu

Wise Consulting perehtyi LeasePlanin tilanteeseen ja kartoitti niin liiketoiminnan, kulttuurin, arvojen kuin HR-toimintojen näkökulmista millaista tukea kyseisessä tilanteessa tarvittiin. Osaava ja LeasePlaniin perehtynyt interim HR Manager aloitti työnsä kahden viikon sisällä tarpeen tunnistamisesta. Tässä tapauksessa nopean reagoinnin mahdollisti Wisen Fanclub eli Wise Consultingin vapaamuotoinen verkosto, jonka puitteissa Wise Consultingin asiakkailla, konsulteilla ja HR-ammattilaisilla on mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa ideoita ja kehittyä yhdessä.

Yhteistyön alettua Interim HR Manager ja LeasePlan saivat tuen myös Wisen organisaatiosta. Tuen myötävaikutuksella osapuolet pystyivät nimeämään tavoitteen kannalta oleellisimmat kehitysprojektit, joihin Wisen kokeneet HR-konsultit toivat uusia näkökulmia sparrailemalla yhdessä esimiesten kanssa. Projektin päättyessä ratkesi myös rekrytointitarve LeasePlanin vakinaistaessa Interim HR Managerin omaksi HR-johtajakseen.

Highlights

Muutosvoima: Transformaatiotilanteessa henkilöstöhallinto johdettiin liiketoimintaa aidosti tukevalle, strategiselle tasolle.
Mentorointi: Sekä johtoa että Interim HR Manageria tuettiin uuden oppimisessa ja opitun soveltamisessa.
Nopeus: Verkostosta löytyi oikea tekijä parissa viikossa. Projektin päättyessä LeasePlanin organisaation jo syvemmin tunteva Interim HR Manager jatkoi HR-johtajana.

LeasePlan on maailman suurin yritysautojen hallinnointi- ja rahoitusyhtiö. Yrityksen missiona on tehdä yritysautoilusta mahdollisimman vaivatonta sekä autoasioista vastaaville päättäjille, että kaikille niille, jotka liikkuvat yrityksen autoilla. 

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!