Blogi

Jaamme teille inspiraatiota HR:stä, johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Föregående

Visa alla inlägg

Nästa

20 / 12 / 18

Työelämän trendit vuodelle 2019

Ajan hermolla pysyminen on yrityksille välttämättömyys. Kuitenkin pelkkä trendien perässä juokseminen tuskin tuottaa yritykselle aitoa lisäarvoa sen asiakkaille tai kannattavaa kasvua. Trenditietoisuuden lisäksi jokaisen yrityksen pitäisikin miettiä mitä trendit meidän ympärillämme tarkoittavat liiketoiminnallemme ja minkälaista tulevaisuutta haluamme luoda? Tässä hetkessä tehdyt valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen ja parhaassa tapauksessa myös yrityksissä voidaan olla aktiivisia tulevaisuuden luojia, eikä vaan passiivisia trendien sivustakatsojia tai seuraajia.

Koska me Wise Consultingilla haluamme olla aktiivisia tulevaisuuden luojia, kutsuimme meidän asiakkaat ja kumppanit yhdessä miettimään miltä me haluaisimme tulevaisuuden työelämän näyttävän. Näin ollen pysähdyimme miettimään mitä tapahtuu ympäröivässä maailmassa – mitä megatrendejä on nähtävissä? Minkälaisia tuleviin näkyviin trendeihin vaikuttavia heikkoja signaaleja on havaittavissa? Ryhmät saivat valita 3 megatrendiä (hyödynsimme Sitran megatrendikortteja) sekä lähteä visioimaan miten heidän valitsemansa megatrendit näkyvät heidän valitsemansa yrityksen toiminnassa.

Kuumia trendejä ja esimerkkejä tulevaisuudenvisioista

Suosituimpia trendejä, joiden ympärille ryhmät lähtivät visioimaan haluttua tulevaisuutta, olivat mm. Merkityksellisyyden korostuminen liiketoiminnassa ja johtamisessa, Verkon joukkovoiman lisääntyminen, Kokeilukulttuuri, Riittävä on tarpeeksi, Uuden työn rakenteet, Elinikäisen oppimisen välttämättömyys, Fiksujen tapojen ja palveluiden yleistyminen sekä Robotisaatio ja Tekoälyn käytön laajeneminen. Alla muutamia teemoja, jotka nousivat esiin ryhmätyön aikana sekä esimerkkejä siitä, miten näiden teemojen toivottiin näyttäytyvän ryhmän valitseman yrityksen toiminnassa.

  • Vastavuoroisuus ja yhteiskunnallinen merkitys kasvaa – anna enemmän, saat enemmän

Kun valtasuhteet ja perinteinen hierarkia on murenemassa, paljon kulminoituu vastavuoroisuuteen. Samalla yhteiskuntanäkökulma nousee yksilönäkökulman lisäksi erittäin tärkeään asemaan myös yritysmaailmassa. Niin työntekijät kuin asiakkaat ovat entistä tarkempia sen suhteen mihin he ovat valmiita sitoutumaan ja kenen kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Halutaan tehdä töitä niiden yritysten kanssa, joiden arvomaailma kolahtaa omien arvojen kanssa ja joissa tehdään jotain merkityksellistä, parhaassa tapauksessa myös yhteiskuntaan hyödyttävää. Samalla työntekijät eivät ole valmiita sitoutumaan yrityksiin, jos ei koeta, että myös työnantaja panostaa vastavuosoisesti heihin.

  • Yksilölliset valinnat ja tarpeet sekä oman osaamisen jakamisen mahdollistavat ratkaisut

Tämä teema kytkeytyi useaan eri megatrendiin kuten merkityksellisyyteen, työn uusiin rakenteisiin sekä elinikäiseen oppimiseen. Oppimisen suhteen nähtiin tärkeänä yksilöllisten ratkaisujen löytäminen. Tällä tarkoitettiin sitä, että jokainen voi itse valita miten haluaa oppia ja koska sekä ns. nanoppimisen mahdollistaminen. Nanoppimisella tarkoitetaan pienemmissä pätkissä oppimista. Sen sijaan, että järjestetään esim. kaikille yhteinen kokonainen koulutuspäivä, löytyy eri aiheiden ympärillä lyhyempiä esim. videopätkiä eri aiheista, jota henkilö voi itse katsoa tarpeen ja kiinnostuksen mukaan lyhyemmissä pätkissä. Visiona oli esimerkiksi alusta palveluille, jonka kautta voi tilata ja myydä omaa työtään oman osaamisen ja jaksamisen mukaan. Tällainen palvelu mahdollistaisi myös työurien pidentämisen sekä työn ja tarpeen paremman kohtaamisen.

  • Hierarkian mureneminen ja sitoutuminen yrityksen arvoihin

Uuden työn rakenteiden osalta visioitiin siirtymistä hierarkkisesta mallista verkostojen johtamiseen sekä työntekijöiden sitouttamista ensisijaisesti yrityksen arvoihin ja missioon, fiksatun roolin sijaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä myös roolijoustavuutta eli että jokainen löytää itselleen sopivan roolin, joka samalla on mitä yritys siinä hetkessä tarvitsee ja vie kohti yrityksen tavoitteita.

  • Epätäydellisyyden hyväksyminen ja aitouden korostaminen

Maailman kantokyvyn rajallisuuteen herääminen pakottaa myös yritykset miettimään voidaanko ja kannattaako edes tavoitella voimakasta taloudellista kasvua – mikä on riittävästi, mikä kestävää ja eettistä? Kokeilukulttuurin tavoitteleminen ja startupmaailmasta tuttu fail fast-ajattelu ovat tuoneet uudenlaista inhimillisyyttä myös bisnesmaailmaan. Samalla ihmiset haluavat tulla nähdyksi sellaisina, kun he ovat. Tahtotila oli näin ollen yrityskulttuuri, jossa arvostetaan aitoutta, leikkiä ja jopa lapsenomaisuutta sekä vahvaa psykologista turvallisuutta. Näin myös ihmisten energia ja potentiaali saadaan paremmin yrityksen hyötykäyttöön, kun ihmiset voivat keskittää energiansa esittämisen ja pönöttämisen sijaan merkitykselliseen tekemiseen.

Lopuksi vielä vinkkejä trendinjanoisille ja aktiivisille tulevaisuuden muovaajille

HR Trends Insititute on julkaissut vuoden 2019 inspiroivimmat HR trendit. Myös Sitran Megatrendikortit, joita käytimme tilaisuudessa voi tilata tai printata itselleen. Palaute tilaisuudesta oli erittäin positiivista – tulevaisuuteen suuntaaminen koettiin hyödyllisenä mutta samalla haastavana. Kestää hetki niksauttaa aivot uuteen asentoon ja tämän takia, jos halut lähteä tekemään trendityötä ja visiointia omassa yrityksessä, työstämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa sekä varmistaa teidän yritykselle sopiva haastavuusaste ja fasilitointitapa.

Miksi tyytyä trendien tarkkailuun, kun voimme luoda haluamaamme tulevaisuutta!

Haluatko varmistaa, että teidän yrityksessä fokusoidaan teidän tavoitteiden sekä tulevaisuuden kannalta oikeisiin People Operations asioihin? Ole yhteydessä minuun ja jutellaan lisää! 

Essi Gustafsson, HR-konsultti, puh. 050 342 9601 

Laita hyvä kiertämään

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.