Yhteydenottopyyntö

HR kehitys ja työkalut

Luomme yhdessä lisäarvoa työyhteisölle ja liiketoiminnalle.

HR työkalujen avulla muodostamme henkilöstöjohtamisen kokonaiskuvan sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta, ja rakennamme liiketoimintalähtöistä HR:ää yhdessä asiakkaidemme kanssa.

HR KEHITYS

Kulkeeko HR arkenne käsi kädessä liiketoiminnan tavoitteidenne kanssa? Tuottaako HR prosessinne aidosti lisäarvoa liiketoiminnalle ja työyhteisölle? HR kartoitus antaa vastauksen näihin kysymyksiin! Saatte kokonaiskuvan kaikista HR osa-alueista sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta.

Käymme yhdessä läpi, mitkä asiat HR organisaatiossanne toimivat hyvin ja missä on vielä kehittämisen varaa. Puolueeton henkilö tarkastelee HR toimintaa objektiivisesti isossa ja pienessä mittakaavassa.

HR kartoitus sisältö ja laajuus räätälöidään tarpeittenne ja toiveittenne mukaan.

HR kehitys toimeksiannon suorittamisen jälkeen laadimme HR kartoitus raportin. HR kartoitus raportissa kuvataan HR osa-alueiden tämän hetkinen tilanne, suosituksemme priorisoitavista asioista sekä toimintasuunnitelma kehitystyön toteuttamiseksi. Raportin pohjalta on helppo päättää, mihin haluatte keskittyä, mitä asioita ja toimenpiteitä haluatte priorisoida ja mitkä asiat ja toimenpiteet siirretään myöhemmäksi.

HR kartoitus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Haastattelu: Haastattelemme työyhteisön jäseniä; johtoryhmää, esimiehiä ja työntekijöitä
  • HR materiaalit: Käymme läpi HR materiaalit
  • HR prosessit: Käymme läpi prosessikuvaukset ja kysymme tukevatko ne toimintaa
  • Viestintä: Tarkastelemme organisaation eri tiedotuskanavia HR näkökulmasta
  • Organisaatiotuntemus: Tutustumme organisaatioon, työyhteisöön ja toimintaympäristöön

HR STRATEGIA

Onko teillä tarvetta kehittää tai muuttaa HR strategiaa, jotta se vastaisi kokonaisvaltaisesti organisaation strategiaa ja päämäärää?

Ulkopuolisen konsultin kanssa teillä on mahdollisuus pallotella ideoita ja ajatuksia – saada kaikupohjaa, uusia näkökulmia sekä inspiraatiota strategiatyönne tueksi.

HR strategiatyökalu tukee ja auttaa sekä HR johtajaa että johtoryhmän jäseniä laatimaan HR strategian, joka tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

HR strategiatyöhön sisältyy seuraavat vaiheet:

  • Liiketoimintasuunnitelman analysointi: strategia ja tulevaisuuden haasteet
  • Organisaation avainhenkilöiden haastattelut ja työpaja
  • Liiketoimintakriittisten HR prosessien, palveluiden ja tunnuslukujen tunnistaminen ja määrittely
  • HR strategia ja liiketoimintamallin laatiminen

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!