Yhteydenottopyyntö

HR-työkalut

Luomme yhdessä lisäarvoa työyhteisölle ja liiketoiminnalle.

HR-työkalujen avulla muodostamme henkilöstöjohtamisen kokonaiskuvan sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta, ja rakennamme liiketoimintalähtöistä HR:ää yhdessä asiakkaidemme kanssa.

HR-KARTOITUS

Kulkeeko HR-arkenne käsi kädessä liiketoiminnan tavoitteidenne kanssa? Tuottavatko HR-prosessinne aidosti lisäarvoa liiketoiminnalle ja työyhteisölle? HR-kartoitus antaa vastauksen näihin kysymyksiin! Saatte kokonaiskuvan kaikista HR:n osa-alueista niin strategisesta kuin operatiivisesta näkökulmasta. Käymme yhdessä läpi, mitkä asiat HR-organisaatiossanne toimivat hyvin ja missä on vielä kehittämisen varaa. HR-kartoitus sisältö ja laajuus räätälöidään tarpeittenne ja toiveittenne mukaan. HR-kartoitus toimeksiannon suorittamisen jälkeen laadimme HR-kartoitusraportin. HR-kartoitusraportissa kuvataan HR osa-alueiden tämänhetkinen tilanne, suosituksemme priorisoitavista asioista sekä toimintasuunnitelma kehitystyön toteuttamiseksi. HR-kartoitusraportin pohjalta on helppo päättää, mihin haluatte keskittyä, mitä asioita ja toimenpiteitä haluatte priorisoida ja mitkä asiat ja toimenpiteet siirretään myöhemmäksi. HR-Kartoitus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Haastattelut: Haastattelemme työyhteisön jäseniä; johtoryhmää, esimiehiä ja työntekijöitä
  • HR-materiaalit: Käymme läpi keskeiset HR-materiaalit
  • HR-prosessit: Käymme läpi prosessikuvaukset ja selvitämme, tukevatko ne toimintaa
  • Viestintä: Tarkastelemme organisaation eri tiedotuskanavia HR-näkökulmasta
  • Organisaatiotuntemus: Tutustumme organisaatioon, työyhteisöön ja toimintaympäristöön

HR-STRATEGIA

Onko teillä tarvetta kehittää HR-strategiaanne niin että se vastaisi kokonaisvaltaisesti organisaation strategiaa ja päämäärää? Ulkopuolisen konsultin kanssa teillä on mahdollisuus pallotella ideoita ja ajatuksia – saada kaikupohjaa, uusia näkökulmia sekä inspiraatiota strategiatyönne tueksi. HR-strategiatyökalu tukee ja auttaa sekä HR-johtajaa että johtoryhmän jäseniä laatimaan HR-strategian, joka tukee liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. HR-strategiatyöhön sisältyy seuraavat vaiheet:

  • Liiketoimintasuunnitelman analysointi: strategia ja tulevaisuuden haasteet
  • Organisaation avainhenkilöiden haastattelut ja työpaja
  • Liiketoimintakriittisten HR-prosessien, -palveluiden ja -tunnuslukujen tunnistaminen ja määrittely
  • HR-strategian ja liiketoimintamallin laatiminen

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.