Yhteydenottopyyntö

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Yhdessä saavutamme tuloksia

Tutkimusten mukaan työyhteisö, jonka kehittämiseen panostetaan, toimii tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Kehittämällä johtamis- ja esimiestyötä rakennetaan selkeä ja tavoitteellinen organisaatio.

TYÖSKENTELYTAPAMME

Mistä kaikki alkaa Rakennamme valmennuskokonaisuudet hyödyntämällä valmennussisällön kannalta olennaista tutkimusta. Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi varmistamme, että valmennuspäivät sisältävät runsaasti vuorovaikutusta. Hauskaa ja tehokasta​ Harjoituspäivän aikana rohkaisemme osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan. Pureutumalla liiketoiminnan todellisiin haasteisiin vauhditamme oppimista. Oppiminen rakentuu osallistujien vahvuuksille ja heidän rajojensa koettelulle. Valmennuspäivien tavoitteena on ”Can do, will do –asenne”. ​ Tavoitteena todellinen muutos​ Harjoitusten, pohdinnan, keskustelun, palautteen ja henkilökohtaisen sitoutumisen kautta tavoitteemme on muuttaa tieto näkyväksi käyttäytymiseksi. Fokuksemme on aina saada aikaan näkyviä vaikutuksia liiketoiminnassa.

ESIMIESVALMENNUS

Motivoitunut ja sitoutunut esimies tuottaa tiiminsä kanssa tulosta. Onnistunut esimiestyö vaatii erilaisia taitoja yksilön ja tiimin tilanteesta riippuen. Työskentelemme eri kokoisten organisaatioiden esimiesten kanssa. Yksi asia on varmaa – koskaan ei ole turhaa kehittää ja harjoittaa esimiestaitojansa. Esimerkkejä esimiesvalmennusmoduuleista

 • Tehtäväni esimiehenä – selkeyttä ja energiaa arkeen​
 • Minä esimiehenä – motivaatiotekijöiden tunnistaminen​
 • Työntekijän elinkaari esimiesnäkökulmasta​
 • Esimiehenä ensimmäistä kertaa – menestyminen uudessa roolissa
 • Tavoitteiden asettelu, viestintä ja seuranta​
 • Haastavat esimiestilanteet​
 • Esimiehen rooli asiakaskohtaamisessa​
 • Esimiehen 360-astetta​
 • Asiantuntijasta esimieheksi​
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen​
 • Esimiehen rooli muutoksen läpiviennissä​
 • Vaikuttava vuorovaikutus esimiestyössä​
 • Valmentava esimies​

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Itsensä johtaminen on ajankohtainen aihe. Yksilöltä odotetaan kykyä tunnistaa omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä arjessa. Samalla painotetaan yhteistyön merkitystä onnistumisen kannalta, yksin ei onnistuta! Moni painii seuraavien kysymyksien kanssa: Miten luoda ryhmästä tiimi ja tiimeistä verkostoja? ​Miten muuttaa kitinä ja nurina tehokkaaseen tekemiseen? ​ Esimerkkejä työyhteisömoduuleista

 • Itseohjautuvuus – trendisana vai oikeasti asiaa?​
 • Tehtävämme tiiminä – selkeyttä ja energiaa arkeen​
 • Minä osana tiimiä – omien arvojen ja motivaatiotekijöiden tunnistaminen​
 • Tavoitteellisuus – omien vahvuuksien hyödyntäminen arjessa​
 • Ryhmästä tiimiin​
 • Vaikuttava vuorovaikutus – kuuntelun ja tarinankerronnan taito​
 • Muutoskyvykkyyden kehittäminen​
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY

Menestyksekkäät johtoryhmät koostuvat joukosta aktiivisia osallistujia, jossa jokainen osallistuu ja vuorovaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti kykyjänsä ja taitojansa hyödyntäen. Eri osaamisen hyödyntäminen on avain tehokkaaseen ja tuottavaan johtoryhmätyöskentelyyn – tämä luo menestystä koko organisaation tasolla. Esimerkkejä johtoryhmätyöskentelynmoduuleista

 • Tehtävämme johtoryhmänä – selkeyttä ja energiaa arkeen​
 • Kaksi roolia – yhteinen tavoite, motivaatiotekijöiden tunnistaminen​
 • Strateginen johtaminen arjessa​
 • Vaikuttava vuorovaikutus – kuuntelun ja tarinankerronnan taito​
 • Palautteen anto ja vastaanottaminen​
 • Haastavat tilanteet​
 • Yhteistyön peruspilari; luottamus

ASIAKASKOHTAAMINEN

Tänään kaikki myyvät! Tulosta tehdään ihmisten välillä – miten varmistetaan, että asiantuntijoilla on itsevarma olo toimia myyjänä jokaisessa kohtaamisessa asiakkaan kanssa? ​ Esimerkkejä asiakaskohtaamisenmoduuleista

 • Nykyisen asiakkaan tunnistaminen ja profiloiminen​
 • Asiakaskohtaamisen eri vaiheet​
 • Vaikuttava vuorovaikutus – kuuntelun ja tarinankerronnan taito​
 • Minä asiakaskohtaamisessa – miten hyödynnän vahvuuksiani asiakaskohtaamisessa?

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!