Yhteydenottopyyntö

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Yhdessä saavutamme tuloksia

Tutkimusten mukaan työyhteisö, jonka kehittämiseen panostetaan, toimii tehokkaammin, tuloksellisemmin ja lisäksi saavuttaa parempia asiakastyytyväisyystuloksia. Kehittämällä johtamis- ja esimiestyötä rakennetaan selkeä ja tavoitteellinen organisaatio. Tarjoamme räätälöityjä johtamis- ja esimiesohjelmia.

Kaikki palvelumme lähtevät asiakkaidemme tarpeista ja keskitymme koko työyhteisön kannalta kriittisiin menestystekijöihin.

ESIMIESVALMENNUS

Kehittämällä esimiestyötä rakennetaan selkeä ja tavoitteellinen organisaatio. Tarjoamme räätälöityjä esimiesvalmennuksia, varustamme esimiehet uusilla näkemyksillä, osaamisella, työkaluilla sekä annamme inspiraatiota onnistumiseen.

Kaikki palvelumme lähtevät asiakkaidemme tarpeista ja keskitymme esimiestyön kannalta kriittisiin menestystekijöihin.

Esimerkkejä esimiesvalmennuksistamme: 

 • Uusi esimies. Oletko uusi esimiesroolissa? Onneksi olkoon! Olet astumassa hauskaan ja haastavaan tehtävään. Intensiivinen koulutus jossa saat esimiestyöhösi työkaluja, joita voit käyttää arjessa heti koulutuksen jälkeen.
 • Tavoitteiden johtaminen. Tässä koulutuksessa opit tavoitteellista johtamista. Opit eri tapoja joilla valmennat tiimiäsi kohti asetettuja tavoitteita sekä vahvistamaan tiimisi potentiaalia. Koulutus auttaa sinua olemaan tiimisi paras esimies.
 • Motivaatio. Oletko johtaja tai esimies, joka miettii kuinka parantaa omaa ja kollegoittesi työsuoritusta. Motivaatio on avain huippusuorituksiin. Koulutus auttaa sinua tunnistamaan motivaatiotekijät sekä tukemaan tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa.
 • Johtamisen fokus. Etsitkö tapaa joilla säilyttää kipinä tekemisessä muutosten keskellä? Haluatko oppia tapoja joilla kohdata haasteita paremmin? Koulutus tukee itsensä johtamista ja stressinhallintaa.
 • Tulevaisuuden HR Johtaja. Haluatko olla etulinjassa kehittämässä huomisen menestystarinoita HR roolissa? Tarjoamme sinulle tietoa erilaisista lähestymistavoista, parhaista käytännöistä ja vinkkejä siitä miten proaktiivinen, ja menestyvä HR toimi.
 • Muutostilanteet. Muutosjohtaminen on itsensä sekä muiden johtamista murroksessa. Koulutuksen tavoitteena on tukea muutostilanteiden, muutosvastarinnan ja tunnereaktioiden hallintaa sekä antaa työkaluja muutostilanteisiin liittyvään viestintään.

TYÖYHTEISÖVALMENNUS

Tuemme ja kehitämme työyhteisöjä johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksien, yksilöllisen uravalmennuksen sekä motivaatio-ohjelmiemme kautta. Valmennuksien avulla vaikutetaan työntekijöiden motivaatioon sekä yhteisiin tavoitteisiin, että sitoutumiseen. Työskentelytapamme korostaa itsenäistä ja vastuuntuntoista työskentelyasennetta sekä antaa käytännönläheisiä työkaluja arkeen.

Esimerkkejä työyhteisövalmennuksistamme: 

 • Työpajoja eri teemoilla. Järjestämme räätälöityjä työpajoja ja inspiraatiotapaamisia eri teemoilla kuten stressinhallinta, mindfulness, kommunikaatio, motivaatio, tehokas tiimityö, yhteiset pelisäännöt, ristiriitatilanteet työyhteisössä ja etätyön pelisäännöt.
 • Henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Pelkkä mittaus ei vielä tuo tuloksia. Autamme sinua hyödyntämään henkilöstötyytyväisyyskyselyiden tuloksia ja saamaan aikaan muutoksia työyhteisön toiminnassa. Tulkitsemme yhdessä kanssanne henkilöstötyytyväisyyskyselyiden tulokset ja suosittelemme toimenpiteitä toivotun tuloksen saamiseksi.
 • Ristiriitatilanteet & yhteistyö. Välillä voi tulla vastaan tilanteita joissa tarvitaan sovittelijaa. Työyhteisössä voi olla ristiriitoja tai yhteistyövaikeuksia. Tämä on yrityksen näkökulmasta hyvin kallista sekä myös ihmisille hyvin ikävä tilanne. Valmennamme ja autamme teitä tunnistamaan selkeät roolit, periaatteet hyvälle vuorovaikutukselle ja kommunikoinnille, sekä vahvistamaan kulttuuria, jossa kaikki kantavat vastuunsa yhteisen tuloksen saavuttamiseksi.

JOHTORYHMÄVALMENNUS

Johtoryhmävalmennuksessa luomme yhdessä parhaat edellytykset menestykselliseen johtoryhmä työskentelyyn. Taito hyödyntää erilaisuutta ryhmässä on yksi avaimista tehokkaaseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Johtoryhmävalmennuksessa selkeytämme johtoryhmän jäsenten roolit, vastuut ja valtuudet. Konsulttimme tukevat johtoryhmää löytämään ryhmän vahvuudet ja kehityskohteet sekä asettamaan tavoitteet ja laatimaan toimintasuunnitelman tunnistetuille kehityskohteille.

Valmennuksen teemoina voivat olla strategian toteutus, motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen, muutoksen hallinta ja muutostilanteisiin liittyvä viestintä.

ESIMERKKEJÄ VALMENNUSMETODEISTA

360 – arviointi
 • 360 – arviointi antaa laajemman kuvan siitä, miten esimiestyösi mielletään ja koetaan. Saat palautteen ja arvion kollegoiltasi, alaisiltasi ja esimieheltäsi, lisäksi teet itsearvioinnin. Tuloksena saat kattavan analyysin ja pohjan esimiestyön kehittämiselle. Yhteistyössä valmentajan kanssa valitsette oikeat osa-alueet kehittämisen kohteiksi. 360 – arviointia suositellaan organisaation kaikille esimiehille, jotta saadaan kokonaiskuva organisaation johtamisesta ja nykytilasta, vahvuuksista ja kehityskohteista.
Tunneäly – tulevaisuuden työyhteisötaito
 • Haluatko kehittää esimies- ja alaistaitojasi tunneälyn avulla?  Valmennuksemme perustuu tutkimukseen tunneälystä (Emotional Intelligence). Käyttämämme työkalu arvioi ja mittaa tunnetaitoja. Valmennus tarjoaa tietoa siitä, miten voit kehittää yhteistyötaitojasi tunneälyn ja tunnetaitojen avulla. Tunneälyosaaminen vaikuttaa suotuisasti myös stressinhallintaan – kaiken kaikkiaan EQ:lla on suuri vaikutus menestymisen edellytyksiin, niin työelämässä kuin elämässä yleisesti.
Mentorointi
 • Autamme   rakentamaan organisaation sisäisiä ja ulkoisia mentorointiohjelmia ja koulutamme mentoreita sekä mentoroitavia. Rakennamme mentoriohjelman ottaen huomioon organisaation arvot, kulttuurin, liiketoiminnalliset tavoitteet ja esimiestyöskentelyn tavoitteet.