Viimeisen vuoden aikana olemme olleet monesti uuden äärellä – työskentelytapa ja ympäristö on muuttunut.  Työskentelytapamme ovat erilaisia, siinä missä toinen nauttii, kun kerrankin saa sulkeutua yksin etätyöhön, toinen voi kokea ahdistusta, kun sosiaaliset kontaktit jäävät kokematta. Yksilö on mahdollisesti monen kiperän kysymyksen äärellä, hän voi kokea turvattomuuden tunnetta ja energiavajetta. Tämä on luonnollista ja sallittua,…

Lue lisää

Viimeisen vuoden aikana olemme olleet monesti uuden äärellä – työskentelytapa ja ympäristö on muuttunut. Tämä vaikuttaa eri tavalla yksilöön ja organisaatioon. Esihenkilö on keskeisessä roolissa muutoksen keskellä ja jokaiselta esihenkilöltä odotetaan rohkeutta toimia uudessa ympäristössä! Meidän online työpajamme tarkoitus on tukea esihenkilöä tässä ja nyt, unohtamatta tulevaisuutta ja elämää tämän poikkeustilanteen jälkeen. Tämän työpajan tavoite…

Lue lisää

Erilaiset muutostilanteet ovat työelämässä enemmän tai vähemmän jatkuvia. Jotta organisaatiot pysyvät kilpailukykyisinä tänään ja tulevaisuudessakin on niiden oltava muutoskyvykkäitä. Työnantaja joutuu välillä tilanteisiin, jossa joudutaan irtisanomaan työntekijöitä. Irtisanomisen syy voi vaihdella, kyseessä voi olla YT-neuvottelut, työmäärän vähentyminen, organisaatiomuutos tai henkilökohtaiset syyt. Outplacement valmennus on näissä tilanteissa oikea ratkaisu työntekijöillesi. Kokemuksemme mukaan antamaamme tukea arvostetaan juuri…

Lue lisää

Itsensä johtaminen on ajankohtainen aihe. Yksilöltä odotetaan kykyä tunnistaa omat vahvuutensa ja hyödyntämään niitä arjessa. Samalla painotetaan yhteistyön merkitystä onnistumisen kannalta, yksin ei onnistuta! Moni painii seuraavien kysymyksien kanssa: Miten luoda ryhmästä tiimi ja tiimeistä verkostoja? ​Miten muuttaa kitinä ja nurina tehokkaaseen tekemiseen? ​   Esimerkkejä työyhteisömoduuleista: Itseohjautuvuus – trendisana vai oikeasti asiaa? ​  Tehtävämme tiiminä…

Lue lisää

Tänään kaikki myyvät! Tulosta tehdään ihmisten välillä – miten varmistetaan, että asiantuntijoilla on itsevarma olo toimia myyjänä jokaisessa kohtaamisessa asiakkaan kanssa? ​   Esimerkkejä asiakaskohtaamisenmoduuleista: Nykyisen asiakkaan tunnistaminen ja profiloiminen​ Asiakaskohtaamisen eri vaiheet​ Vaikuttava vuorovaikutus – kuuntelun ja tarinankerronnan taito​ Minä asiakaskohtaamisessa – miten hyödynnän vahvuuksiani asiakaskohtaamisessa?

Lue lisää

Motivoitunut ja sitoutunut esimies tuottaa tiiminsä kanssa tulosta. Onnistunut esimiestyö vaatii erilaisia taitoja yksilön ja tiimin tilanteesta riippuen. Työskentelemme eri kokoisten organisaatioiden esimiesten kanssa. Yksi asia on varmaa – koskaan ei ole turhaa kehittää ja harjoittaa esimiestaitojansa.   Esimerkkejä esimiesvalmennusmoduuleista: Tehtäväni esimiehenä – selkeyttä ja energiaa arkeen​  Minä esimiehenä – motivaatiotekijöiden tunnistaminen​  Työntekijän elinkaari esimiesnäkökulmasta​  Esimiehenä ensimmäistä kertaa – menestyminen uudessa roolissa …

Lue lisää

Menestyksekkäät johtoryhmät koostuvat joukosta aktiivisia osallistujia, jossa jokainen osallistuu ja vuorovaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti kykyjänsä ja taitojansa hyödyntäen. Eri osaamisen hyödyntäminen on avain tehokkaaseen ja tuottavaan johtoryhmätyöskentelyyn – tämä luo menestystä koko organisaation tasolla. Esimerkkejä johtoryhmätyöskentelynmoduuleista: Tehtävämme johtoryhmänä – selkeyttä ja energiaa arkeen​ Kaksi roolia – yhteinen tavoite, motivaatiotekijöiden tunnistaminen​ Strateginen johtaminen arjessa​ Vaikuttava vuorovaikutus – kuuntelun ja…

Lue lisää