Mistä tunnistaa Wise konsultin?

28 marraskuun 2019

Moni HR-konsulttipalveluita tarjoava yritys kertoo tekevänsä liiketoimintalähtöistä HR-konsultointia. Mutta mitä liiketoimintalähtöisellä HR-konsultoinnilla sitten oikeastaan tarkoitetaan? Tästä on varmasti monia eri näkemyksiä. Tämän blogin tarkoitus on avata sitä, mistä tunnistat liiketoimintalähtöisen WISE konsultin – ja nyt puhumme nimenomaan Wise konsultista (ei liiketoimintalähtöisestä HR-konsultista yleisesti).

Yhtenä pimeänä marraskuun aamuna kokoonnuimme koko Suomen Wise Consultingin porukalla tiimipäivään. Aloitimme aamun jakamalla toisillemme asiakastarinoita siitä, missä tilanteissa olemme onnistuneet luomaan asiakkaillemme lisäarvoa. Näiden tarinoiden pohjalta kiteytimme sen, mistä tunnistat Wise konsultin, näihin seitsemään asiaan:

Meillä on rohkeutta haastaa

Jos koemme, että nyt pitäisi keskittyä johonkin muuhun kuin mistä ollaan alun perin keskusteltu, tuomme tämän esiin.

Monesti ne henkilöt, jotka uskaltavat haastaa sekä tuoda esiin uusia näkökulmia rakentavalla tavalla ovat niitä, jotka auttavat meitä kasvamaan eniten ihmisinä. Me tiedämme, että yrityksessä työskentelevien ihmisten sekä yrityksen kasvu ja kehittyminen kulkevat käsi kädessä – jos autamme ihmisiä kasvamaan ja tekemään parempia päätöksiä tämä vie myös yritystä eteenpäin.

Liiketoimintalähtöinen HR = konsultoiva HR

Ymmärrämme liiketoimintaa, meillä on myyntiosaamista ja kykenemme näkemään ja perustelemaan asioita liiketoiminnan näkökulmasta. 

Vaikka syväosaamisemme on HR:n alueella, vähintään yhtä tärkeää on ymmärtää liiketoimintaa sekä kyseisen yrityksen kontekstia. Tämä tarkoittaa, että haluamme aina ymmärtää, mikä on juuri tämän liiketoiminnan kannalta relevanttia sekä mikä vie yritystä tehokkaimmin kohti sen tavoitteita.

Meille konkretia on uusi strategia

Meille tärkeintä ei ole hienot (strategia)kalvot vaan, miten halutut asiat saadaan aidosti elämään organisaatiossa. 

Emme ole konsultteja, jotka tekevät hienot strategia-powerpointsetit ja jättävät yrityksen toteuttamaan toimimattomia suunnitelmia. Meistä tulokset ratkaisevat – elävätkö edistämämme asiat aidosti arjessa ja koetaanko nämä hyödyllisiksi? Uudistaminen on jatkuvaa työtä arjessa, ketterää kokeilua ja suunnan muokkaamista tarpeen tullen – ei kertaluontoinen projekti tai powerpointin vangiksi jäänyt lukkoon lyöty suunnitelma.

Havainnoimme ulkopuolisen silmin

Kerromme rehellisesti havainnoistamme auttaaksemme organisaatiota eteenpäin – tästä saamme usein kiitosta johtoryhmältä!

Tiedämme, että menestyvillä organisaatiolla on isot korvat ulospäin sekä rohkeutta tarkastella avoimin mielin myös omaa tekemistä. HR-konsultilla on usein kullanarvoinen kombinaatio syvällistä ymmärrystä yrityksestä sekä mahdollisuutta tarkkailla asioita ulkopuolisen silmin. Koska haluamme aidosti auttaa asiakkaitamme eteenpäin – tuomme myös rohkeasti omaa näkemystämme esille.

Toimimme aidosti Wise-tiiminä

Vahva luottamus ja psykologinen turvallisuus Wise-tiimin sisällä tekee meistä parempia versioita itsestämme. Meillä on monipuolista HR-osaamista ja pystymme auttamaan asiakkaita paremmin ja monipuolisemmin. 

Jaamme jatkuvasti osaamista tiimin sisällä. Meillä on monipuolinen kirjo eri HR:n osa-alueiden syväosaajia sekä kokemusta niin startupeista, scaleupeista kuin satavuotiaista jättiläisyrityksistä. Kiitos meidän mahtavien asiakkaiden opimme myös jatkuvasti lisää eri liiketoiminnoista sekä toimialoista.

Meillä on inhimillisyys DNA:ssa

Huomioimme aina ihmisnäkökulman ja uskomme, että yritykset voivat tehdä tulosta kestävällä tavalla. Samalla, kun ihmiset nähdään ihmisinä. 

Teemme töitä yritysten kanssa, jotka haluavat panostaa ihmisiin ja uskovat tämän tuovan heille kilpailuetua. Tiedämme myös omasta kokemuksesta, että tämä on mahdollista koska olemme osa Wise Groupia, joka on jo yli kymmenen vuoden ajan kasvanut kannattavasti pitäen samalla ihmiset keskiössä.

Katsomme kokonaisuutta

Ratkaisemme käsillä olevan asian, mutta mietimme myös tulevaisuutta ja peilaamme yrityksen tavoitteiden kautta teemmekö oikeita asioita. 

Meille on tärkeää tehdä näkyväksi, miten tekemämme asiat linkittyvät suurempaan kokonaisuuteen sekä yrityksen tavoitteisiin. Liikumme sujuvasti strategisen, operatiivisen ja taktisen tason välillä, linkittäen tekemisen tavoitteisiin sekä tavoitteet tekemiseen.

Näiden seitsemän kohdan avulla haluamme tehdä näkyväksi, miten me Wiselaiset toimimme konsultin roolissa ja tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme. Toimeksiannot tai projektit eli kontekstit, joissa toimimme, ovat kuitenkin erilaisia. Näin ollen välillä ehkä jokin kohdista korostuu enemmän, joku taas vähemmän. Ja vaikka myös asiakkaiden mielestä onnistumme näissä asioissa – mekin olemme tietenkin vain ihmisiä 

Haluaisitko kuulla lisää HR-palveluistamme?

Täytä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.