Valmentava johtaminen: Miksi esihenkilön kannattaa käyttää valmentavia kysymyksiä

26 huhtikuu 2023

Hyvä johtaja ruokkii ihmisten innostusta ja halua kehittyä. Valmentava johtaminen on käytäntöön vietyjä, arjessa happotestattuja ja toimiviksi todettuja menetelmiä, joista yksi on oikeat kysymykset.

Kuvittele asiakaspalvelutilanne, jossa saat ongelmaasi ratkaisun heti, eikä asiasi käy ratkottavana ylemmissä portaissa. Millaisia taitoja asiakaspalvelija käytti tilanteessa hyväkseen? Miten tilanteen itse asiakkaana koit?

– Valmentavan johtamisen hyödyt näkyvät työntekijöissä esimerkiksi edellä mainitulla tavalla, sanoo Essi Brink, jolla on pitkä kokemus johtamisen valmentamisesta, koulutuksesta ja konsultoinnista.

Valmentava johtajuus hyödyttää organisaatioita ainakin kolmella eri tavalla:

  1. Kehittää. Coaching-johtaminen auttaa kehittämään ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja, jolloin työntekijöistä tulee itsenäisempiä ja osaavampia.
  2. Kannustaa. Valmentava johtaminen kannustaa innovatiivisuuteen ja jatkuvan oppimisen kulttuuriin, joka auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä
  3. Edistää. Johtamisen kehittäminen edistää avoimuutta ja vuorovaikutusta työpaikalla, jolla puolestaan on suora vaikutus sitoutuneisuuteen.

Yksi hyvä työkalu johtamisen kehittämiseen ovat valmentavat kysymykset.

Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen ovat esihenkilötaitojen tärkeä perusta

Autoritaarinen, ylhäältä johtaminen alkaa olla tuulahdus menneisyydestä. Suorittava tehdastyö tarvitsi suorittavaa työvoimaa, jolle pekkaset ja palkkapäivä riittivät motivaattoriksi. Enää se ei riitä.

– Orastava signaali työyhteisössä on ihmisten tunne siitä, etteivät he pääse kehittymään. Selkeämpiä merkkejä ovat korkea vaihtuvuus ja sairauspoissaolot, listaa Brink.

Tämän ajan työelämä perustuukin esimerkiksi ongelmien ratkaisemiseen ja hyvään tiimityöhön.

Näitä kykyjä ruokitaan oikeanlaisella johtamisella, jossa tavoitteena on saada ihmiset kehittämään itse omia kykyjään tukemalla oppimista sekä kannustamalla omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen.

Johtamistaidot ovat opittavissa. Koska oma kokemus on helpompi viedä osaksi omaa arkea ja esihenkilötyötä, hyödyntää Wise Consulting valmentavaa otetta myös johtamisvalmennuksissa.

Miksi esihenkilön kannattaa kysyä oikeat kysymykset?

Johtamistaitojen ja valmentavan johtamisotteen yksi työkalu on työntekijöiden itsenäisen ajattelun kehittämiseen tähtäävät kysymykset.

– Valmentavilla kysymyksillä saadaan selville ihmisten ajatuksia ja kokemuksia ja ne auttavat löytämään ratkaisuja ongelmiin. Keskeisenä asiana on auttaa näkemään maali eli tavoite. Siksi on tärkeää tarkastella nykytilaa ja miettiä, miten nykytilasta mennään tavoitteeseen.

Päätöstilanteet, ongelmanratkaisut, tavoitteiden asettaminen ja konkreettisten askelten ottaminen ovat tilanteita, joissa oikein esitetyt kysymykset voivat tuottaa näkyvää tulosta.

Lue lisää siitä, miten voit valmentavalla otteella antaa haastavassa tilanteessa palautetta oikein.

Samalla tarkentuu myös esihenkilön ymmärrys työntekijöiden näkemyksistä ja tarpeista.

Essi Brink muistuttaa ottamaan yhden asian kerrallaan pöydälle: Iso visio ja monta yhtäaikaista muutosta syö helposti hapen ympäriltään.

– Ensimmäiseksi on tärkeää määritellä hyvin konkreettisella tasolla se, minkälaisia muutoksia halutaan arjessa nähdä. Niistä syntyy usein aika selkeitä asioita siitä, mitä meidän kannattaa lähteä tekemään, jotta saadaan asiat aidosti toteutumaan.

Esihenkilö: Näin kysyt valmentavalla otteella valmentavia kysymyksiä

Kun perinteisissä ongelmanratkaisussa pyritään antamaan suoria vastauksia tai ratkaisuja, valmentavat kysymykset johdattavat oivaltamaan uutta.

– Avoimiin kysymyksiin ei voi vastata kyllä tai ei, vaan ne pakottavat ajattelemaan asiaa laajemmin. Ei siis suljettuja kysymyksiä kuten oliko työpäiväsi hyvä, vaan miten tai millä tavalla työpäiväsi oli onnistunut? Brink neuvoo.

Valmentavilla kysymyksillä voidaan tarkastella esimerkiksi motivaatioon, muutoksiin tai uuden oppimiseen liittyviä asioita.

– Nyrkkisääntönä ovat m-kysymykset, vinkkaa Brink.

Miksi” -kysymykset auttavat löytämään ongelmien syitä ja kehittämään parempia ratkaisuja. “Miksi tämä toimintatapa ei toimi?”

Miten” -kysymykset ohjaavat ratkaisukeskeisyyteen ja oma-aloitteisuuteen.

“Miten toimintatapaa voisi muuttaa?”

Kuka” -kysymykset selventävät organisaation vastuurakennetta ja rooleja.

“Kuka on vastuussa toimintatavasta?”

Millä tavalla” -kysymyksillä haarukoidaan oikeita toimintatapoja ja siirrytään kohti tavoitetta.

“Millä tavalla toimintatapaa voisi kehittää?”

Itse oivallettu ratkaisu toteutetaan todennäköisemmin kuin saneltu, ja ratkaisuja itse oivaltavat ihmiset ovat motivoituneempia ja itsenäisempiä. Näin vapautuu myös esihenkilön resursseja muuhun, kun työntekijä on oma-aloitteisempi, itsenäisempi ja tyytyväisempi.

 Ota Wise Consulting osaksi LinkedIn verkostoasi.

Olemme aidosti rinnallasi, kun haluat kehittää johtamisen tapoja. Tarjoamme räätälöityjä valmennus- ja koulutusohjelmia, jotka auttavat sinua ja organisaatiotasi kehittämään valmentavaa johtamista perusteista alkaen aina valmentavien kysymysten ja valmentavan johtamisen käytännön harjoitteisiin. Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää HR-palveluistamme?

Täytä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.