HR-sprintti on ketterä tapa helpottaa yrityksen arkea konkreettisesti

6 April 2022

HR-sprintti on sykleissä tehtävää, tarkasti fokusoitua HR-työn kehittämistä, jossa syntyy konkreettisia tuloksia ja lisäymmärrystä jatkossa tehtävien valintojen tueksi. HR-konsultti Essi Brink on urallaan saanut huomata, että organisaatioiden toimintatapoihin ja rakenteisiin vaikuttaminen on tehokas tapa auttaa yrityksiä.

HR-sprintti on ketterä HR-työn kehittämisen malli, jolla asioita saadaan oikeasti tapahtumaan.

– Tarkalle määrittelylle ja kartoitukselle on tietysti sijansa, mutta joskus on hyödyllisempää käyttää niihin kuluva aika tekemiseen, Brink sanoo.

Yksi HR-sprintti kestää tavallisesti kolmesta neljään viikkoa. Jokaisella sprintillä on tarkka fokusalueensa. Vaikka asioihin isketäänkin suoraan kiinni, hatusta vetämistä työ ei ole.

– Yksi työmallin suurista hyödyistä on se, että tieto kasvaa tehdessä ja ohjaa puolestaan sekä kuluvan sprintin toimenpiteitä että tulevien sprinttien fokusalueiden hahmottumista.

Sprinttityössä on tarkoitus tehdä aktiivisia, strategiaa tukevia valintoja

Ennen sprinttityön aloittamista Brink käy asiakkaan kanssa perusteellisen keskustelun yrityksen nykytilasta ja tavoitteista.

– Mikä on kunnossa, mikä taas ei? Jos onnistumme työssä, millaiselta arki näyttää puolen vuoden tai vuoden kuluttua? Mitkä HR-asiat ovat kriittisiä bisnestavoitteiden saavuttamiselle? Brink luettelee esimerkkejä käsiteltävistä kysymyksistä.

Keskustelun jälkeen Brink kertoo oman käsityksensä priorisoitavista aihealueista, mutta päätös on aina asiakkaan. Valittu fokus voi liittyä esimerkiksi lakisääteisten asioiden kuntoon hoitamiseen tai yhteisöllisyyden, työntekijäkokemuksen tai digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen.

Kun valinta on tehty, on vuorossa sprint planning, jossa tiimi määrittää sprintille tarkemmat, realistiset tavoitteet.

Lakisääteisten asioiden kohdalla eritellyt tavoitteet voisivat liittyä vaikkapa varhaisen välittämisen malliin, lakisääteisiin dokumentteihin tai työsuojelun käynnistämiseen.

– Yrityksillä on monesti vakiintuneita käytäntöjä, joita toistetaan ilman, että on mietitty miksi teemme näin ja vastaako se tarpeitamme.

HR-sprintissä ihmisten haastatteluilla ja osallistamisella onkin tärkeä sijansa.

– Tarkoitus on tehdä aktiivisia, strategiaa tukevia valintoja. Ettei tehdä niin kuin aina on tehty, vaan niin kuin kannattaisi tehdä.

Ulos HR-kammiosta kohti oikeita tarpeita vastaavia ratkaisuja

Koska tavoitteena on vaikuttaa oikeasti arkeen, sprinttityötä ei koskaan tehdä eristäytyneessä HR-kammiossa.

–  Kaikki sprintin kehityskohteeseen liittyvät ihmiset on saatava mukaan ja projektilla pitää olla omistaja, jolla on sekä aikaa että natsoja ottaa kantaa ja tehdä päätöksiä. Vain niin asiat menevät eteenpäin.

Kun Brink vetää projektia, on hänellä työparina toinen Wise Consultingin HR-konsultti, joka on fokusalueen asiantuntija. Viikoittainen työmäärä sovitaan asiakkaan kanssa kulloiseenkin sprinttiin sopivaksi.

Wise-konsultit haastattelevat yhdessä fokusalueelle tärkeitä avainhenkilöitä, ehdottavat, kehittävät ja dokumentoivat – kaikki yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvalla tavalla.

– Tarkka vuosikello ei esimerkiksi palvele kaikkia yrityksiä, mutta ilman mitään suunnitelmaa ja sovittuja vastuita arjen pyörittäminen on raskasta, Brink sanoo.

Erityisesti kasvuyrityksille on tärkeää, että sprinteissä syntyvät ratkaisut ovat skaalautuvia.

Ketterä työtapa ja skaalautuvat ratkaisut palvelevat erityisesti kasvuyrityksiä

HR-sprinttimalli toimii erityisesti ketterissä kasvuyrityksissä, joissa HR-työ ei ole pysynyt kasvun mukana ja samalla HR-tiimin on jatkossakin voitava sopeutua muuttuviin tarpeisiin.

Sprintti on oiva tapa käynnistää aktiivinen HR-työ myös silloin, kun yrityksellä ei ole ollut lainkaan HR-henkilöä.

Entä koska sprinttimalli sitten ei ole oikea työskentelytapa?

– Jos välissä on jokin iso hallinnollinen himmeli, niin sprintti ei etene raskaan päätöksentekoprosessin vuoksi. Toisaalta isoissa firmoissa voidaan valita hyvinkin kapea fokusalue, mutta silloinkin mukana on oltava ihminen, joka saa päättää.

Kun koossa on oikea tiimi ja kaikilla halu kehittää, on sprinttimalli erittäin tehokas.

– Käsittelyn ulkopuolella olevat ja matkan varrella syntyneet ideat jäävät back logille muhimaan ja kaikki se valmiiksi saatu näkyy done-sarakkeessa. Tiimille syntyy tunne, että asiat ovat oikeasti menneet eteenpäin!

Sprintin päätyttyä on aika kerääntyä yhdessä arvioimaan tehty työ ja syntyneet opit.

– Ne ohjaavat meitä tekemään entistä viisaampia valintoja seuraavien priorisointien suhteen. Juuri se on konkretian ohella HR-sprintin vahvuus.

 

Lue myös blogikirjoituksemme ”Ketterä HR-työ on kasvun moottori – näillä 7 kysymyksellä pääset liikkeelle!”

Haluaisitko kuulla lisää HR-palveluistamme?

Täytä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.